Inflyttning 2017/18 | Priser

Nedan finner du preliminära inflyttninsgdatum, dessa bestäms tre månader före inflyttning.

Etapp 1,  1 juli
Etapp 2,  1 augusti
Etapp 3,  1 november
Etapp 4,  1 december

Priser
116 kvm 2395-2545
136 kvm 2725-2975
149 kvm 2925-3175

Priser är varierande berodde på om det är gavellägenheter eller inte.

Övrig information
Projektledaren Torbjörn Stenwreth kommer att kontakta varje bostadsköpare efter den 1 september för att gå igenom tillval och svarar på frågor och funderingar. Det kommer vara en arbetsplats fram till 3 månader efter sista etappen är klar, och sista färdigställande av tomterna kan ske under våren 2018.

Observera att ytorna kan avvika beroende på schakt för ventilation och bärande konstruktioner gentemot ritning. Föreningen kommer lämnas över senast 60 dagar efter sista inflyttning. Besök på arbetsplasten skall stämmas av med projektledaren och är maximerat till tre tillfällen.

Lägenheten kommer besiktas av en oberoende besiktningsman, och vid detta tillfälle kommer inte köparen vara med. Dock kommer köparen få samtlig dokumentation på besiktningen.

Kontaktperson
Torbjörn Stenwreth 054-180028
torbjorn@edsgatevagen.se