Hustyp 1

Utförande 1, 116 kvm

Brf Fröding Hustyp 01

Utförande 2, 136 kvm

Brf Fröding Hustyp 01

Utförande 3, 149 kvm

Brf Fröding Hustyp 01

Hustyp 2

Utförande 1, 116 kvm

Brf Fröding Hustyp 01

Utförande 2, 136 kvm

Brf Fröding Hustyp 01

Utförande 3, 149 kvm

Brf Fröding Hustyp 01

Hustyp 3

Utförande 1, 116 kvm

Brf Fröding Hustyp 03

Utförande 2, 136 kvm

Brf Fröding Hustyp 03

Utförande 3, 149 kvm

Brf Fröding Hustyp 03